AGRUPem

Equip multidisciplinari

Necessitem un tractament integral, amb diferents nivells d'actuació :

Image 03

Físic :

Seguir tractament adequat d'acord a la millor evidència científica disponible.
Tractament farmacològic, teràpies complementàries, alimentació.
Rehabilitació especialitzada/personalitzada. Fisioteràpia. Logopèdia.
Control d'altres patologies mèdiques associades a l'EM

Neuropsicològic:

Prevenció del deteriorament cognitiu.
Tractament de pèrdues de memòria, de capacitat per processar informació, de capacitat lingüística, de funcions executives... Rehabilitació cognitiva.
Tractament psicològic : Control respostes emocionals comunes en l'evolució i adaptació a l'EM.
Incertesa, ansietat, estrès, pena, tristesa, depressió major, desordre bipolar, canvis d'humor, riure i plor, eufòria...
Teràpies individuals. Teràpies de grup

Social :

Teràpia ocupacional.
Treball social per problemes familiars, socials, laborals.